โรงเรียนวัดมะเฟือง

หมู่ที่ 7 บ้านวัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 2719187

ไรฝุ่น รับมือกับไรฝุ่นอย่างไรไม่ให้ป่วย อธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้

ไรฝุ่น

ไรฝุ่น ฝุ่นมีขนาดเล็กมาก ขนาดไม่เกินหนึ่งในสิบของมิลลิเ … Read more