โรงเรียนวัดมะเฟือง

หมู่ที่ 7 บ้านวัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 2719187

ไต อธิบายเกี่ยวกับภาพทางคลินิกของโรคเกาต์และโรคข้ออักเสบเกาต์เฉียบพลัน

ไต

ไต ที่ pH ของปัสสาวะมากกว่า 7.0 กรดยูริกจะแยกออกจากกันอ … Read more