โรงเรียนวัดมะเฟือง

หมู่ที่ 7 บ้านวัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 2719187

สมาธิสั้น เกิดจากความไม่สมดุลของแร่ธาตุในร่างกายจริงหรือไม่

สมาธิสั้น

สมาธิสั้น เกิดจากความไม่สมดุลของแร่ธาตุจะเป็นอย่างไร หา … Read more