โรงเรียนวัดมะเฟือง

หมู่ที่ 7 บ้านวัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 2719187

โรคหลอดเลือดหัวใจ แพทย์ใช้ยาชนิดใดในการรักษาผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดหัวใจ

โรคหลอดเลือดหัวใจ หรือที่เรียกว่า โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ … Read more