โรงเรียนวัดมะเฟือง

หมู่ที่ 7 บ้านวัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 2719187

เนื้องอก ของมะเร็งเต้านมมีการวินิจฉัยเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต

เนื้องอก

เนื้องอก มะเร็งเต้านมมีวัตถุประสงค์ของการตรวจคัดกรองด้ว … Read more