โรงเรียนวัดมะเฟือง

หมู่ที่ 7 บ้านวัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 2719187

เทือกเขาหิมาลัย แหล่งที่อยู่อาศัยของผู้คน การกักเก็บน้ำและการจ่ายน้ำ

เทือกเขาหิมาลัย

เทือกเขาหิมาลัย ผู้คนที่อาศัยอยู่ในส่วนต่างๆ ของแม่น้ำม … Read more