โรงเรียนวัดมะเฟือง

หมู่ที่ 7 บ้านวัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 2719187

ภูมิคุ้มกัน อธิบายสาเหตุหลักที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของคนสมัยใหม่ลดลง ได้ดังนี้

ภูมิคุ้มกัน

ภูมิคุ้มกัน ทำไมภูมิคุ้มกันของคนสมัยใหม่จึงอ่อนแอกว่าคน … Read more