โรงเรียนวัดมะเฟือง

หมู่ที่ 7 บ้านวัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 2719187

ลิ้นหัวใจ อธิบายเกี่ยวกับข้อบ่งชี้หลักสำหรับการผ่าตัดในลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว

ลิ้นหัวใจ

ลิ้นหัวใจ ความไม่เพียงพอของไมตรัล ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับขน … Read more