โรงเรียนวัดมะเฟือง

หมู่ที่ 7 บ้านวัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 2719187

สมอง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริเวณที่ล้อมรอบด้านบนและด้านหน้าของสมอง

สมอง

สมอง บริเวณที่ล้อมรอบด้านบนและด้านหน้าโดยคอร์ปัสคาโลซัม … Read more

เซลล์ประสาท ของสมองทำงานลดลงส่งผลอย่างไรต่อร่างกาย

เซลล์ประสาท ของผู้คนชะลอการทำงาน ในขณะที่เทคโนโลยียังคง … Read more