โรงเรียนวัดมะเฟือง

หมู่ที่ 7 บ้านวัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 2719187

ไฟฟ้า อธิบายหลักการวัดค่าพารามิเตอร์ของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก

ไฟฟ้า

ไฟฟ้า หลักการวัดความแรงของสนามไฟฟ้า วิธีการวัดค่าพารามิ … Read more