โรงเรียนวัดมะเฟือง

หมู่ที่ 7 บ้านวัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 2719187

สถานีอวกาศ โมดูลห้องปฏิบัติการนักบินมีลักษณะอย่างไร

สถานีอวกาศ

สถานีอวกาศ โมดูลหลักของสถานีอวกาศการวางตำแหน่งสำเร็จในอ … Read more