โรงเรียนวัดมะเฟือง

หมู่ที่ 7 บ้านวัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 2719187

ตับอ่อน เทคนิคที่ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยสำหรับการคลำที่ส่วนหัวของตับอ่อน

ตับอ่อน

ตับอ่อน ขั้วปลายอยู่เหนือโซนฉายของหัวต่อม นิ้ววางขนานกั … Read more

เซลล์ประสาท ของสมองทำงานลดลงส่งผลอย่างไรต่อร่างกาย

เซลล์ประสาท ของผู้คนชะลอการทำงาน ในขณะที่เทคโนโลยียังคง … Read more

สมาธิสั้น เกิดจากความไม่สมดุลของแร่ธาตุในร่างกายจริงหรือไม่

สมาธิสั้น

สมาธิสั้น เกิดจากความไม่สมดุลของแร่ธาตุจะเป็นอย่างไร หา … Read more