โรงเรียนวัดมะเฟือง

หมู่ที่ 7 บ้านวัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 2719187

ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่อาจควบคุมไม่ได้

ภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน เป็นเวลานานที่นักวิทยาศาสตร์ได้เตือนซ้ำแล้ว … Read more