โรงเรียนวัดมะเฟือง

หมู่ที่ 7 บ้านวัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 2719187

ไตอักเสบ อธิบายเกี่ยวกับการวินิจฉัยและรูปแบบทางคลินิกของไตอักเสบเฉียบพลัน

ไตอักเสบ

ไตอักเสบ ขั้นตอนที่สามของการค้นหาการวินิจฉัยเป็นสิ่งสำค … Read more