โรงเรียนวัดมะเฟือง

หมู่ที่ 7 บ้านวัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 2719187

ความเหนื่อยหน่าย วิธีจัดการกับความเหนื่อยหน่าย อธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้

ความเหนื่อยหน่าย

ความเหนื่อยหน่าย ความเครียดและความเหนื่อยล้า ไม่เพียงแต … Read more