โรงเรียนวัดมะเฟือง

หมู่ที่ 7 บ้านวัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 2719187

การกิน คือสาเหตุของการกินมากเกินไปโดยบีบบังคับ อธิบายได้ดังนี้

การกิน

การกิน มากเกินไปบางครั้งคุณสามารถให้รางวัลตัวเองด้วยเค้ … Read more