โรงเรียนวัดมะเฟือง

หมู่ที่ 7 บ้านวัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 2719187

อนุภาค อธิบายเกี่ยวกับท่อนาโนและคาร์บอนอนุภาคนาโนของโลหะออกไซด์

อนุภาค

อนุภาค ท่อนาโนคาร์บอน CNTs และฟูลเลอรีนมีคุณสมบัติร่วมก … Read more