โรงเรียนวัดมะเฟือง

หมู่ที่ 7 บ้านวัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 2719187

การผ่าตัด ข้อห้ามสำหรับการคลอดทางหน้าท้องเมื่อทำการผ่าตัดคลอด

การผ่าตัด การผ่าตัดคลอดยังดำเนินการสำหรับการบ่งชี้ร่วมก … Read more

การคลอด อธิบายการคลอดที่ซับซ้อนและผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ในการคลอด

การคลอด

การคลอด ความถี่สูงของการคลอดที่ซับซ้อน และผลลัพธ์ที่ไม่ … Read more