โรงเรียนวัดมะเฟือง

หมู่ที่ 7 บ้านวัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 2719187

การผ่าตัด ข้อห้ามสำหรับการคลอดทางหน้าท้องเมื่อทำการผ่าตัดคลอด

การผ่าตัด การผ่าตัดคลอดยังดำเนินการสำหรับการบ่งชี้ร่วมก … Read more