โรงเรียนวัดมะเฟือง

หมู่ที่ 7 บ้านวัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 2719187

หน้าท้อง อธิบายเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหน้าท้องเฉียงภายในและกล้ามเนื้ออื่นๆ

หน้าท้อง

หน้าท้อง กล้ามเนื้อหน้าท้องเฉียงภายใน ตั้งอยู่ตรงกลางจา … Read more

กล้ามเนื้อ อธิบายเกี่ยวกับต้นกำเนิดของเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อในสายวิวัฒนาการ

กล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อ ในสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์เดียว โปรโตพลาสซึมทั้ … Read more