โรงเรียนวัดมะเฟือง

หมู่ที่ 7 บ้านวัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 2719187

ตา อธิบายภาพซ้อนตาข้างเดียวรวมถึงสาเหตุของอาการตาพร่ามัวและสายตาเอียง

ตา

ตา ภาพซ้อนเมื่อดูวัตถุด้วยตาข้างเดียว เนื่องจากการกระทบ … Read more