โรงเรียนวัดมะเฟือง

หมู่ที่ 7 บ้านวัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 2719187

Funny English Camp

Funny English Camp เป็นการจัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆนักเรียนมีความรู้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จัดขึ้นวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564

Funny English Camp

Funny English Camp

Funny English Camp

Funny English Camp