โรงเรียนวัดมะเฟือง

หมู่ที่ 7 บ้านวัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 2719187

โรค อาการของโรคประสาทที่เกิดขึ้นในเด็ก มีภาวะแทรกซ้อนหรือไม่

โรค โรคประสาทซึ่งเป็นกลุ่มของกิจกรรมทางจิตที่ลดลง ความวิตกกังวล ความตึงเครียด ความหดหู่ใจ ความกลัว อาการประสาทอ่อน ความผิดปกติทางจิต ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคประสาท แนวโน้มทั่วไปคือ ความหมายแฝงจะลึกและแปลกมากขึ้น โรคนี้แบ่งออกเป็น 7 โรคที่แตกต่างกัน ซึ่งเรียกว่าโรคประสาท โรคเครียดและโรคโซมาโตฟอร์ม

โรค

โรคประสาทเป็น”โรค”ทางจิตชนิดหนึ่ง ในปัจจุบันเด็กหลายคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคประสาท รวมถึงผู้ใหญ่สามารถทำให้เกิดโรคประสาทได้ เนื่องจากความผิดปกติทางระบบประสาทในสมองในระยะยาว ได้แก่ โรคประสาทอ่อน ความหวาดกลัว โรคย้ำคิดย้ำทำ และความวิตกกังวลมากเกินไป โรคประสาทในวัยเด็กมีอาการอย่างไร อาการของดรคมีเงื่อนไขเฉพาะของโรคประสาทในวัยเด็ก

โรคประสาทอ่อน เกิดขึ้นในวัยรุ่นและมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เป็นโรคทางกายภาพความเมื่อยล้าอ่อนแอ ความยากลำบากในการมุ่งเน้นสูญเสียความจำ การสูญเสียอารมณ์ นอนหลับไม่ดี โรคประสาทอ่อนในเด็กที่เกิดจากความเครียดทางจิตใจในระยะยาวความต้องการของผู้ปกครองมากเกินไป วิธีการศึกษาที่ไม่ถูกต้อง ความไม่ลงรอยกันในครอบครัว การขาดความอบอุ่น สามารถทำให้เด็กป่วยเป็นโรคประสาทได้

โรคย้ำคิดย้ำทำในเด็กหมายถึง การทำกิจกรรมบางอย่างซ้ำๆ โดยรู้ตัวว่า ไม่มีเหตุผลแต่ไม่สามารถควบคุมและกำจัดมันได้ เด็กที่อายุประมาณ 10 ปีเกิดขึ้นบ่อยกว่า เด็กผู้ชายก็พบได้บ่อยกว่าเด็กผู้หญิง โรคย้ำคิดย้ำทำในเด็กมีหลายประเภท เช่นปัญหาการนับจำนวนครั้งซ้ำๆ การทำซ้ำขั้นตอน การล้างมือ การทบทวนซ้ำหลังจากทำการบ้านเสร็จ ในกรณีนี้ให้รักษาเช้านี้

ปฏิกิริยาความวิตกกังวล ในขณะที่เด็กพบปัญหาบางอย่างเช่น การสูญเสียของรัก ความยุ่งยากในการเรียนรู้อื่นๆ ที่พวกเขาจะมีความละเอียดอ่อนที่น่าสงสัย ขาดความมั่นใจในตนเองและมักจะกลัว กังวลมากเกินไปกับเรื่องไร้สาระ หงุดหงิดและเอาแต่ร้องไห้ ทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่นนอนไม่หลับ

การตอบสนองต่อความกลัว เด็กๆ กลัวสิ่งที่ไม่คุ้มค่าอย่างยิ่ง โรคประสาทมีอาการต่างๆ นานา ซึ่งไม่สามารถอธิบายสาเหตุของความกลัวได้ การเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาที่สัมพันธ์กัน ส่งผลต่อการปรับตัวของเด็ก ส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในอายุ 10 ปี ชายและหญิงมีความแตกต่างกันเล็กน้อย โดยทั่วไปจะไม่มีภาวะปัญญาอ่อน อาการส่งผลต่อการละเมิดทางสังคม อาการเกิดจากการที่พ่อแม่เอาอกเอาใจมากเกินไป

การที่ลูกๆ พึ่งพาความเกียจคร้านมากเกินไป อาการอาจส่งผลต่อปฏิกิริยาของเด็กได้ อาการส่วนใหญ่เป็นโรคซึมเศร้า ทำให้ขาดความสนใจภายนอก ทำให้เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ นับถือตนเองต่ำและไม่เต็มใจที่จะติดต่อกับผู้อื่น เกิดขึ้นหลังจากสูญเสียความรักของมารดา ซึ่งเรียกว่า ภาวะซึมเศร้าทางอารมณ์ของทารก การให้ความรัก สนองความปรารถนา รู้สึกปลอดภัย และอาการต่างๆ จะค่อยๆ หายไป

อาการที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการของโรคประสาทในวัยเด็ก ดังนั้นควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิดของเด็ก พ่อแม่ควรระมัดระวังมากขึ้นในวัยเด็กของลูก ควรให้ความสนใจกับอาการทางประสาทของเด็ก เมื่อเด็กมีอาการข้างต้นควรให้ความสนใจทันที หากมีอาการรุนแรงควรได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

ในชีวิตประจำวัน ควรให้ความสนใจกับการรับประทานอาหารส่วนใหญ่ด้วยอาหารเบาๆ โภชนาการที่สมดุล ดื่มน้ำให้มากขึ้น กินอาหารให้น้อยลง หลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ด ของทอด ดิบและเย็น บุหรี่และแอลกอฮอล์ ควรพาเด็กมาด้วย ไปเล่นกีฬากลางแจ้งเช่น เล่นฟุตบอล เล่นบาสเก็ตบอล วิ่ง ท่องเที่ยว เพื่อลดความเครียด บรรเทาอาการ รักษาอารมณ์ให้มีความสุข หากไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพนี้ เด็กก็สามารถมีสุขภาพที่เป็นปกติได้

โรคประสาทสามารถรักษาให้หายขาดได้หรือไม่ เราสามารถเรียนรู้ต้นเหตุเพื่อรักษาอาการของโรคประสาท เมื่อเส้นประสาทอยู่ระหว่างการรักษา ทางที่ดีควรค้นหาสาเหตุของโรค และเลือกรักษาโรคประสาทผ่านสาเหตุหลักๆ ได้แก่ ปัจจัยทางชีววิทยาและจิตวิทยา ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านอาชีพ ทำให้เกิดโรคประสาทได้

ดังนั้นการรักษาพฤติกรรมการรักษาทางจิตใจและการรักษาด้วยยาจึงสามารถนำมาใช้รักษาได้ โรคประสาทเรียกอีกอย่างว่า อาการทางคลินิกเป็นโรคจิต โรคประสาทส่วนใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากอุปสรรคในการทำงานที่ไม่เกี่ยวกับโรคจิต หลังจากมีอาการทางระบบประสาทปรากฏอาการทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในบรรดาคนที่เก็บตัวโรคประสาทจะเด่นชัดมากขึ้น ดังนั้นควรหาการรักษาตามอาการตามสาเหตุ

การเกิดโรคประสาทรวมถึงปัจจัยทางพันธุกรรม เช่นเดียวกับคนที่มีความรู้สึกนี้ เพศและอายุก็มีปัจจัยบางอย่างเช่นกัน ผู้ป่วยมีภาระทางจิตใจจำนวนมากและต้องทนทุกข์ทรมานจากการกระตุ้นทางจิตอย่างเฉียบพลัน ภูมิหลังทางวัฒนธรรมและกลุ่มคนที่แตกต่างกันสามารถทำให้เกิดโรคได้ เนื่องจากความคิดและการใช้ชีวิตแบบเดียวกัน อุบัติการณ์ของโรคประสาท รวมถึงปัจจัยแวดล้อมประกอบกับอาชีพที่เลือก ซึ่งจะทำให้เกิดโรคประสาทโดยตรงเช่นกัน

มีหลายวิธีในการรักษาโรคประสาท ส่วนใหญ่รวมถึงการบำบัดทางจิตแบบประคับประคอง เพื่อขจัดอารมณ์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพของผู้ป่วย เพราะจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถบรรเทาอาการผ่านการแนะนำ การปลอบประโลมตลอดจนคำแนะนำและการให้กำลังใจ วิธีการรักษาด้วยความรู้ความเข้าใจมุ่งเน้นไปที่ความผิดปกติต่างๆ เป็นหลัก มุมมองที่ถูกต้อง พฤติกรรมบำบัด ส่วนใหญ่ผ่านการทำงานและการศึกษา เพื่อเปลี่ยนบุคลิกภาพของผู้คน

การรักษาแบบการสะท้อนกลับทางชีวภาพ เป็นอีกวิธีหนึ่งในการรักษาสำหรับการเกิดโรคประสาท เป็นการดีที่สุดที่จะสามารถค้นหาสาเหตุของโรคได้ จากสาเหตุเหล่านี้ การรักษาโรคประสาทในเชิงลึก วิธีการรักษาหลักสำหรับโรคประสาท หรือผ่านการบำบัดทางจิต สามารถขจัดความกระวนกระวายของผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยสามารถจดจำตัวเองได้อีกครั้ง

ในมุมมองของการเกิดโรคประสาท ทางที่ดีควรหาแผนการรักษาที่เหมาะสมกว่า และเลือกโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานหรือเลือกแพทย์เฉพาะทาง เพื่อเจาะลึกถึงต้นเหตุของการรักษา การรักษาโรคประสาทมีหลายวิธี ดังนั้นทุกคนควรรักษาทัศนคติที่มองโลกในแง่ดีต่อ การรักษาโรคจะมีประโยชน์บางประการผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวควรร่วมมือกับแพทย์อย่างแข็งขัน เพื่อขจัดความตึงเครียดและขจัดสาเหตุของโรคเหล่านี้

โรคประสาทความวิตกกังวล สามารถแนะนำอาการและลักษณะของโรค เมื่อโรคประสาทจากความวิตกกังวลปรากฏขึ้น มักจะทำให้ผู้ป่วยแสดงความกลัวและตื่นตระหนก ผู้ป่วยจะมีความรู้สึกไวมากและมักจะตื่นตัว ผู้ป่วยจะมีอาการใจสั่นและหายใจถี่ด้วย เมื่ออาการเกิดขึ้นในตอนกลางคืน ความรู้สึกผิดปกติและการนอนหลับมักจะไม่ดี ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ การป้องกัน ของนิมิตซ์เชิงกลยุทธ์และการวางแผนเพื่อเอาชนะกองทัพที่โจมตี