โรงเรียนวัดมะเฟือง

หมู่ที่ 7 บ้านวัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 2719187

โรคหลอดเลือดหัวใจ แพทย์ใช้ยาชนิดใดในการรักษาผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดหัวใจ

โรคหลอดเลือดหัวใจ หรือที่เรียกว่า โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นเพราะหลอดเลือดหัวใจตีบ อาการของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ที่เกิดจากการไหลเวียนของเลือดไม่เพียงพอ โรคนี้ไม่ใช่โรคติดเชื้อ หรือโรคทางพันธุกรรม ดังนั้นจะไม่ส่งต่อไปยังคนรอบข้าง และจะไม่ส่งต่อไปยังพันธุกรรม

โรคหลอดเลือดหัวใจเป็นโรคหัวใจชนิดหนึ่ง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นโรคหัวใจขาดเลือดชนิดหนึ่ง แต่ก็อาจกล่าวได้ว่า เป็นขั้นต่อไปของโรคหัวใจขาดเลือด ภาวะขาดเลือดเกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอ และโรคหลอดเลือดหัว ใจ มีสาเหตุมาจากคราบจุลินทรีย์ที่ปรากฏบนหลอดเลือดหัวใจ และปริมาณเลือดก็ลดลงอีก

หากในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ อาจเป็นไปได้ว่า ชอบทานอาหารที่มีเกลือสูง จะต้องใส่ใจกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ประเด็นสำคัญของโรค ยังเป็นหนึ่งในปัญหาในการป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยการรักษาด้วยยาเพราะมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาอาการ ช่วยลดอาการเจ็บหน้าอกและกล้ามเนื้อหัวใจตาย

ชะลอการเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบ และลดการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ การรักษาด้วยยาที่ได้มาตรฐาน สามารถลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ และการการขาดเลือดเฉพาะที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรปรับปรุงอา การทางคลินิกของผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยบางรายที่เป็นโรคหลอดเลือดรุนแรง หรืออุดตันอย่างสมบูรณ์ การรักษาด้วยยาโดยพื้นฐานแล้ว การบำบัดด้วยหลอดเลือดใหม่ สามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้อีก

ยาไนเตรต ยาประเภทนี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ไนโตรกลีเซอรีน ไอโซซอร์ไบด์ไดไนเตรต ไอโซซอร์ไบด์ 5 โมโนไนเตรต การเตรียมไนโตรกลีเซอรีนที่ออกฤทธิ์ยาวนาน โดยการใช้ครีมไนโตรกลีเซอรีน หรือพลาสเตอร์ปิดแผลเป็นต้น ยาไนเตรตเป็นยาที่ใช้เป็นประจำ สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการแน่นหน้าอก เมื่อเกิดอาการเจ็บหน้าอก สามารถใช้ไนโตรกลีเซอรีนใต้ลิ้น หรือใช้ไนโตรกลีเซอรีนละอองลอย

สำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน และเจ็บหน้าอกไม่คงที่ ควรให้ยาทางหลอดเลือดดำก่อน หลังจากอาการคงที่ และอาการดีขึ้นจะเปลี่ยนเป็นแผ่นแปะในช่องปากหรือผิวหนัง จากนั้นให้หยุดยาได้เมื่ออาการปวดหายไป การใช้ยาไนเตรตอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้ดื้อยาและลดประสิทธิภาพได้ สามารถทานยาได้ในช่วงเวลา 8 ถึง 12 ชั่วโมงเพื่อลดการดื้อยา

ยาต้านการแข็งตัวของเลือด รวมทั้งยาต้านเกล็ดเลือด และยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยาต้านเกล็ดเลือดส่วนใหญ่ ได้แก่ แอสไพริน เพราะสามารถยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือด หลีกเลี่ยงลิ่มเลือดอุดตัน แอสไพรินเป็นยาที่ได้รับเลือกและปริมาณการบำรุงรักษาคือ 75 ถึง 100 มิลลิกรัมต่อวัน ผู้ป่วย”โรคหลอดเลือดหัวใจ”ทุกราย ควรรับประทานเป็นเวลานานโดยไม่มีข้อห้าม

ผลข้างเคียงของแอสไพรินคือ การระคายเคืองของระบบทางเดินอาหาร ผู้ป่วยที่มีแผลในทางเดินอาหาร ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง ควรรับประทานโคลพิโดเกรลทุกวันหลังการรักษา ด้วยการแทรกแซงหลอดเลือด โดยปกติ 6 เดือนถึง 1 ปียาต้านการแข็งตัวของเลือด ได้แก่ เฮปารินที่ไม่มีการแยกส่วน เฮปารินน้ำหนักโมเลกุลต่ำ มักใช้ในระยะเฉียบพลันของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ไม่เสถียร และกล้ามเนื้อหัวใจตาย รวมทั้งในระหว่างการรักษา

ยาละลายลิ่มเลือดส่วนใหญ่ได้แก่ สเตรปโทไคเนส ยูโรไคเนส พลาสมิโนเจนแอกติเอเตอร์ชนิดเนื้อเยื่อ ซึ่งสามารถละลายลิ่มเลือดอุดตันที่เกิดขึ้น ที่การอุดตันของหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดเปิด สามารถฟื้นฟูการไหลเวียนของเลือด ใช้สำ หรับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้

ตัวรับเบต้าบล็อกเกอร์ ไม่เพียงแต่มีผลของอาการปวดเค้นหัวใจ แต่ยังสามารถป้องกันภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ในกรณีที่ไม่มีข้อห้ามที่ชัดเจน เบต้าบล็อกเกอร์เป็นยาตัวเลือกแรก สำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ ยาที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ เมโทโพรลอล ยาลดความดัน ไบโซโปรลอล คาร์วีดิลอล ซึ่งมีผลในการปิดกั้นอัลฟาและขนาดยา ควรลดอัตราการเต้นของหัวใจให้ถึงเป้าหมาย

ภายในระยะควรใช้เบต้าบล็อกเกอร์อย่างระมัดระวังเช่น โรคหอบหืด โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง และโรคหลอดเลือดส่วนปลาย ตัวบล็อกช่องแคลเซียม สามารถใช้ในการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่มีเสถียรภาพ และโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ที่เกิดจากกล้ามเนื้อกระตุกของหลอดเลือดหัวใจ

ยาที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ เวราพามิล สารควบคุมการปลดปล่อยนิเฟดิพีน แอมโลดิพีน ดิลไทอาเซมและอื่นๆ ไม่แนะนำให้ใช้ตัวบล็อกช่องแคลเซียมที่ออกฤทธิ์สั้น ได้แก่ ยาเม็ดนิเฟดิพีนสามัญ การแทรกแซงหลอดเลือดหัวใจ สามารถใช้สายสวนแบบบอลลูนพิเศษ ซึ่งถูกส่งไปยังหลอดเลือดหัวใจตีบผ่านทางหลอดเลือดแดงส่วนปลาย

การพองบอลลูนสามารถขยายลูเมนที่แคบลง และปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดได้ ในพื้นที่แคบที่ได้รับการขยาย เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ร่วมกับอาการของลิ่มเลือดอุดตัน และการผ่าตัดเอาคราบไขมันที่ผนังหลอดเลือดออก เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่มีเสถียรภาพ และกล้ามเนื้อหัวใจตายที่มีการควบคุมยาไม่ดี การรักษาแบบแทรกแซงฉุกเฉินเป็นทางเลือกแรก สำหรับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ  ➠  โรคตับอักเสบ เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบใด