โรงเรียนวัดมะเฟือง

หมู่ที่ 7 บ้านวัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 2719187

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดมะเฟือง

building1
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2518
building2
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2524
building3
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2528
building4
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
อาคารสถานที่
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2522
อาคารสถานที่
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารสถานที่
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2531
อาคารสถานที่
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2527