โรงเรียนวัดมะเฟือง

หมู่ที่ 7 บ้านวัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 2719187

วันวิทยาศาสตร์ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันวิทยาศาสตร์ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนวัดมะเฟือง วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้จัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับวิทยาศาตร์ให้นักเรียนได้ทำการเรียนรู้ทดลอง

วันวิทยาศาสตร์ 

วันวิทยาศาสตร์ 

วันวิทยาศาสตร์