โรงเรียนวัดมะเฟือง

หมู่ที่ 7 บ้านวัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 2719187

ร่วมทำบุญ

ร่วมทำบุญ ณ โรงเรียนวัดมะเฟือง ได้มีการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อให้ผู้ปกครอง และนักเรียนได้ทำบุญร่วมกันเพื่อความเจริญก้าวหน้า ปราศจากภยันตรายใดๆ คิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ดีขอให้พบแต่ความสำเร็จดังใจหมายทุกประการ

ร่วมทำบุญ