โรงเรียนวัดมะเฟือง

หมู่ที่ 7 บ้านวัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 2719187

รับมอบอุปกรณ์การเรียน

รับมอบอุปกรณ์การเรียน วันที่ 14 ธันวาคม 2563 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดมะเฟือง ขอขอบพระคุณ Admin กลุ่มคนฉวาง และผู้บริจาคทุกท่าน ที่ได้มอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนวัดมะเฟือง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

รับมอบอุปกรณ์การเรียน