โรงเรียนวัดมะเฟือง

หมู่ที่ 7 บ้านวัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 2719187

ยาภูมิแพ้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษารวมถึงการกำจัดสารก่อภูมิแพ้

ยาภูมิแพ้ โปรแกรมการรักษาประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก มาตรการกำจัดการกำจัดหรือลดการสัมผัส กับสารก่อภูมิแพ้หากสามารถระบุได้ การรักษาด้วยยามุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงการทำงานของการหายใจภายนอก หยุดการโจมตีเฉียบพลันของหลอดลมหดเกร็งและการป้องกัน ลดการเกิดปฏิกิริยาของหลอดลมที่ไม่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากการบำบัดต้านการอักเสบแบบเข้มข้น ที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ ภูมิคุ้มกันบำบัดเฉพาะสารก่อภูมิแพ้ ในช่วงเวลาของการรักษา

ยาภูมิแพ้

งานการศึกษาเชิงรุกของแพทย์กับผู้ป่วย เพื่อพัฒนาความเข้าใจในตัวเขาเกี่ยวกับ ความจำเป็นในการดูแลตัวเองที่เข้มงวด หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ รวมทั้งปัจจัยที่ไม่เฉพาะเจาะจงของการระคายเคืองของหลอดลม อากาศเย็น ควันบุหรี่ กลิ่นฉุน ฝุ่น เนื่องจากโรคหอบหืดนั้นเต็มไปด้วยการหายใจไม่ออก ผู้ป่วยแต่ละรายมีสติสัมปชัญญะ และควรมีแผนมาตรการช่วยชีวิตฉุกเฉิน แผนวิกฤตที่แพทย์พัฒนาขึ้น ซึ่งท่านสามารถนำไปปฏิบัตินอกโรงพยาบาลได้

ในกรณีที่เกิดการโจมตี เป้าหมายของการรักษา บรรเทาอาการกำเริบ การเลือกการบำบัดขั้นพื้นฐานที่เพียงพอการใช้ ซึ่งจะทำให้อาการของโรคลดลงหรือหายไปอย่างสมบูรณ์ ให้ข้อมูลและให้ความรู้แก่ผู้ป่วย การควบคุมตนเองตามการวัดการไหลสูงสุด ข้อบ่งชี้ในการรักษาตัวในโรงพยาบาล อาการกำเริบของ BA การทำภูมิคุ้มกันบำบัดเฉพาะสารก่อภูมิแพ้ ถ้าเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ที่มีนัยสำคัญเชิงสาเหตุ ในช่วงเวลาของการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกัน

การรักษาโดยไม่ใช้”ยาภูมิแพ้” หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ ผู้ป่วยโรคหอบหืดในรูปแบบแอสไพริน ไม่ควรรับประทานกรดอะซิติลซาลิไซลิก และยาแก้อักเสบอื่นๆที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ห้ามใช้ β-บล็อคเกอร์ไม่ว่าจะเป็นโรคหอบหืดก็ตาม ขจัดหรือจำกัดให้มากที่สุด อิทธิพลของสารระคายเคืองที่ไม่เฉพาะเจาะจง การสูบบุหรี่ อันตรายจากการทำงาน มลพิษ กลิ่นแรง หากจำเป็นให้จำกัดความเครียดทางร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายบำบัด การออกกำลังกายควรเพียงพอ

รวมถึงการเลือกเป็นรายบุคคลสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย กายภาพบำบัดวิธีการรักษา การนวด หลังจากบรรเทาอาการกำเริบของโรคหอบหืด ภูมิอากาศบำบัด ทรีทเม้นท์รีสอร์ทเพื่อสุขภาพ สภาพภูมิอากาศที่ดีที่สุดคือภูเขาที่อยู่ตรงกลาง ความสูงจากระดับน้ำทะเล 900 ถึง 1,000 เมตร ที่มีอากาศอบอุ่นอบอุ่นและแห้งแล้ง โดยไม่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน รีสอร์ทริมทะเลที่มีความชื้นต่ำก็แสดงให้เห็นเช่นกัน ยาภูมิแพ้รักษาโรคหอบหืดรวมถึงการบำบัด

ซึ่งมุ่งหยุดการกำเริบของโรค เช่นเดียวกับการบำบัดขั้นพื้นฐาน ใช้ในรูปแบบภูมิแพ้ของโรคหอบหืด การรักษาทางจุลชีพก่อโรค ด้วยการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันเฉพาะสารก่อภูมิแพ้ ASIT บรรเทาอาการชัก β2 -ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ออกฤทธิ์สั้น ซัลบูทามอล เฟโนเทอรอล β2-อะโกนิสต์ที่ออกฤทธิ์ยาวนานโดยเริ่มออกฤทธิ์เร็ว ฟอร์โมเทอรอล ยารวม รวมทั้งสารต้านโคลิเนอร์จิกและตัวเร่งปฏิกิริยา β2 ไอปราโทรเปียมโบรไมด์และฟีโนเทอรอล เมทิลแซนทีนที่ออกฤทธิ์สั้น

อะมิโนฟิลลีน คอร์ติโคสเตียรอยด์ที่เป็นระบบ เพรดนิโซโลน เดกซาเมทาโซนบรรเทาอาการกำเริบ ภาระการรักษาขึ้นอยู่กับข้อมูลวัตถุประสงค์ของการตรวจผู้ป่วย ควรใช้รูปแบบการแช่ยา ข้อได้เปรียบหลัก ผลสำเร็จอย่างรวดเร็ว ความเป็นไปได้ในการปรับขนาดยาตามเงื่อนไขวัตถุประสงค์ของผู้ป่วย การยกเว้นผลเสียโดยตรงต่อระบบทางเดินอาหาร ปริมาณและระยะเวลาในการให้ยา ขึ้นอยู่กับอัตราการรักษาเสถียรภาพตามวัตถุประสงค์

อาการของผู้ป่วย การยกเลิกยาที่เป็นระบบ คือการลดขนาดยารายวันทีละน้อย 25 ถึง 30 เปอร์เซ็นของครั้งก่อน โดยการลดขนาดและความถี่ ของรูปแบบการให้ยาจะต้องค่อยๆ แทนที่ด้วยการสูดดม ในกรณีที่ไม่มีการอุดตันของหลอดลมอย่างรุนแรง และยาแบบเม็ดในสภาวะที่รุนแรง สถานะหอบหืดจะแสดงออกซิเจน นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องดำเนินการติดตาม ECG โดยคำนึงถึงภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจาก CCC ด้วยการคุกคามของความล้มเหลวของระบบทางเดินหายใจ

การใส่ท่อช่วยหายใจ เพื่อหยุดการกำเริบของ BA ใช้สิ่งต่อไปนี้ แอลเอส GCS ยาที่เป็นระบบในรูปแบบการแช่ เพรดนิโซโลน เด็กซาเมทาโซน รูปแบบการหายใจของตัวเร่งปฏิกิริยา β2 ที่ออกฤทธิ์สั้น เฟโนเทอรอล ซัลบูทามอล หลีกเลี่ยงการใช้ยาเกินขนาดตัวเร่งปฏิกิริยา β2-ที่ออกฤทธิ์ยาวนาน ซัลมิเตอรอล ฟอร์มเทโรล รูปแบบการสูดดมของสารต้านโคลิเนอร์จิก ไอปราโทรเปียมโบรไมด์ ไทโอโทรเปียมโบรไมด์ รูปแบบเม็ดของเมทิลแซนทีนสั้นและออกฤทธิ์นาน

อะมิโนฟิลลีน ธีโอฟิลลีนอย่าใช้ยาเกินขนาดเมทิลแซนทีน สารคัดหลั่งและสารกระตุ้นการทำงาน ของระบบทางเดินหายใจ ทางปากหรือการหายใจ อะเซทิลซิสเทอีน บรอมเฮกซีน แอมบรอกซอล การใช้ยาต้านฮีสตามีน H1-บล็อคเกอร์ ในระยะเฉียบพลันเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการหลั่งของหลอดลม ในกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อน ปอดบวม หลอดลมอักเสบ ไซนัสอักเสบ แสดงว่ามีการใช้ยาต้านแบคทีเรียร่วมกับ การรักษาด้วยยาต้านเชื้อรา

เพื่ออำนวยความสะดวกในการสูดดมยาขยายหลอดลม เสมหะและยาแก้อักเสบ แนะนำให้ใช้เครื่องพ่นยาในระหว่างระยะเวลาการรักษา การตรวจติดตามก๊าซในเลือด ความสมดุลของกรด เบส ตัวบ่งชี้การทำงานของการหายใจภายนอก และการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การบำบัดขั้นพื้นฐาน การเลือกใช้ยาสำหรับการรักษาขั้นพื้นฐานนั้น พิจารณาจากความรุนแรงของโรคหอบหืด ความอดทนของยาลดอาการแพ้ และสภาพความเป็นอยู่ของผู้ป่วย ยาที่ใช้สำหรับการรักษาพื้นฐานของ BA ที่มีความรุนแรงต่างกัน

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ Nike หมวกเบสบอลผู้ชายรุ่นและเคล็ดลับในการเลือก อธิบายได้ ดังนี้