โรงเรียนวัดมะเฟือง

หมู่ที่ 7 บ้านวัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 2719187

มะเร็งเม็ดเลือดขาว อธิบายเกี่ยวกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ไม่ใช่ลิมโฟพลาสติค

มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบมัยอีลอยด์ รวมกลุ่มของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน ที่เกิดขึ้นจากเซลล์ต้นกำเนิดจากมัยอีโลโปอีซิส และแตกต่างกันในลักษณะทางสัณฐานวิทยา และเซลล์สืบพันธุ์และฟีโนไทป์ทางภูมิคุ้มกันประมาณ 10เปอร์เซ็นต์ของเซลล์มีสัญญาณของอีรีทรอยด์ หรือสารตั้งต้นของเมกาคารีโอไซต์ ดังนั้น คำว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน ที่ไม่ใช่ลิมโฟบลาสติกจึงเหมาะสมกว่า

มะเร็งเม็ดเลือดขาว

ระบาดวิทยามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดไม่ใช่ลิมโฟพลาสติคเฉียบพลัน เกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย อุบัติการณ์จะสูงขึ้นเล็กน้อยในผู้สูงอายุอายุมัธยฐาน 60 ถึง 65 ปี อุบัติการณ์เฉลี่ยคือ 2 กรณีต่อประชากร 100,000 คน ภาพทางคลินิกและการวินิจฉัย การพัฒนาของ”มะเร็งเม็ดเลือดขาว” อาจนำหน้าด้วยระยะพรีลูคีเมีย โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ซึ่งตรวจพบในผู้ป่วยสูงอายุ 30 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ภายในกรอบของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน

ซึ่งเป็นแบบแบบมัยอีลอยด์ มีการพิจารณาโรค 3 ชนิดย่อย ซึ่งแตกต่างกันในระดับความแตกต่างของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบไมอีลอยด์ที่ไม่แตกต่าง 5 เปอร์เซ็นต์ของมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน ที่ไม่ใช่ลิมโฟบลาสติกทั้งหมด มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน แบบมัยอีลอยด์ที่ไม่มีสัญญาณ ของการเจริญเต็มที่ของเซลล์ 15 เปอร์เซ็นต์ มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบมัยอีลอยด์

จึงมีอาการของการเจริญเติบโต 25 เปอร์เซ็นต์ มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบมัยอีลอยด์ มีลักษณะอาการเฉียบพลัน และอาการทางคลินิกพัฒนาอย่างรวดเร็ว มักมีไข้ปวดกระดูกด้วยแกรนูโลไซโทพีเนีย ลึกแผลเป็นแผลเป็นเนื้อตายของเยื่อเมือก ของช่องปากหลอดอาหารลำไส้อาการมึนเมาทั่วไปเกิดขึ้น การขยายตัวของตับ,ม้าม,ต่อมน้ำเหลือง,รอยโรคนอกกล้ามเนื้อนั้นไม่เคยมีมาก่อน แต่เป็นไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในกรณีที่มี 25 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยมีม้ามโต 20 เปอร์เซ็นต์มีคลอโรมา มีลักษณะเฉพาะโดยผลของเคมีบำบัดที่เด่นชัด และผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว ในรูปแบบนี้มีการอธิบายปรากฏการณ์เฉพาะ ของการคงอยู่ในช่วงเวลาของการบรรเทาอาการทางคลินิก และทางโลหิตวิทยาที่สมบูรณ์ ของประชากรเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ตกค้างน้อยที่สุด มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันกลุ่มโพรมัยอีโลไซติก 10 เปอร์เซ็นต์

ซึ่งเป็นรูปแบบวิทยาการจำแนกโรค ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยมีลักษณะทางคลินิก และทางห้องปฏิบัติการที่มีลักษณะเฉพาะ ลักษณะทางสัณฐานวิทยาทั่วไปของเซลล์เนื้องอก กลุ่มอาการตกเลือดอย่างรุนแรง เลือดออกตามไรฟัน การละลายลิ่มเลือดที่กระตุ้นมากเกินไป DIC เม็ดเลือดขาว ดังนั้น บ่อยครั้งการวินิจฉัยเบื้องต้นสามารถทำได้ โดยอาศัยอาการทางคลินิกเท่านั้น ในเกือบทุกกรณีของมะเร็งเม็ดเลือดขาวโพรไมอีโลไซติก

มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัยอีโลโมโนบลาสติกเฉียบพลัน 25 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วย มีลักษณะเฉพาะโดยการเพิ่มขนาดของตับและม้าม ต่อมน้ำเหลือง เหงือกร่น การแทรกซึมของผิวหนัง บ่อยกว่าในรูปแบบอื่นๆ สังเกตความเสียหายของระบบประสาทส่วนกลาง สำหรับมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดโมโนบลาสติกเฉียบพลัน 10 เปอร์เซ็นต์ของเคส เม็ดเลือดขาวที่เด่นชัด รอยโรคนอกไขกระดูก รวมถึงการแทรกซึมของเหงือก ผิวหนัง

รวมถึงมะเร็งเม็ดเลือดขาว ตับแข็ง และต่อมน้ำเหลืองโตเป็นลักษณะเฉพาะ บ่อยครั้ง DIC พัฒนาขึ้น ซึ่งสามารถก้าวหน้าไปในทางตรงกันข้ามกับภูมิหลังของเคมีบำบัด 60 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยมีภาวะไตวาย การพยากรณ์โรคไม่เอื้ออำนวย มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเม็ดเลือดแดงเฉียบพลัน เป็นรูปแบบที่หายากน้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยในผู้ใหญ่และ 0.6 เปอร์เซ็นต์ในเด็ก บ่อยครั้งที่การพัฒนาของโรคนำหน้าด้วยช่วงพรีลูคีเมีย

ความเข้มข้นของฮีโมโกลบินลดลง ไม่เกี่ยวข้องกับการขาดธาตุเหล็ก และวิตามินบี 12 เม็ดเลือดขาวปานกลางถึง 2 ถึง 4 ต่อลิตร และภาวะเกล็ดเลือดต่ำถึง 100 ถึง 160 ต่อลิตร ในกรณีส่วนใหญ่มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเม็ดเลือดแดงเฉียบพลัน จะเกิดขึ้นเมื่ออายุเกิน 60 ปี กลุ่มอาการของโรคดิกูกลิเอลโม่ ซึ่งมีอยู่ในไขกระดูกแดงของเม็ดเลือดแดงผิดปกติจำนวนมากมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของเซลล์

ตรวจพบใน 10 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน ภาวะที่มีระดับอิมมูโนโกลบูลินในเลือดเพิ่มขึ้น การทดสอบคูมบ์สในเชิงบวก ปฏิกิริยาเชิงบวกต่อปัจจัยไขข้ออักเสบ และปัจจัยต้านนิวเคลียร์ก็เป็นไปได้เช่นกัน บางครั้งภาพทางคลินิกถูกครอบงำด้วยโรคข้อเข่าเสื่อม โรคซีรั่ม โรคโลหิตจางฮีโมลัยติค มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันเมก้าคาริโอบลาสติค เป็นรูปแบบที่หายากมากไม่เกิน 1 ถึง 3 เปอร์เซ็นต์ของกรณี

ส่วนใหญ่เด็กในปีแรกของชีวิตป่วยไมอีโลไฟโบรซิส และโรคกระดูกพรุนเป็นลักษณะเฉพาะ ดังนั้น จึงค่อนข้างยากที่จะได้รับ KCM เครื่องหมายวรรคตอน บางครั้งพบจุดโฟกัสของออสทีโอไลซิส การพยากรณ์โรคเป็นสิ่งที่ไม่เอื้ออำนวยอย่างยิ่ง ปัจจัยพยากรณ์โรค ปัจจัยการพยากรณ์โรคที่สำคัญที่สุดในมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน ที่ไม่ใช่ลิมโฟบลาสติกคือความเพียงพอ ของระยะเริ่มต้นของการรักษา

กลยุทธ์การรักษาที่ไม่ถูกต้องในระยะแรก มักไม่สามารถแก้ไขได้โดยการรักษาในระยะต่อไป หรือโดยการปลูกถ่ายเซลล์เม็ดเลือด ที่มีลักษณะเป็นสารก่อภูมิแพ้ และปรากฏการณ์ทางภูมิคุ้มกัน ที่เกี่ยวข้องการต่อกิ่งต้านมะเร็งเม็ดเลือดขาว ปัจจัยการพยากรณ์โรคที่ไม่ดียังรวมถึงอายุที่มากขึ้น ภาวะเม็ดเลือดขาวในเลือดสูง หรือสัญญาณของการเจริญผิดปกติ 3 เซลล์เมื่อเริ่มมีอาการ โรคมัยเอโลดีสเพลเซียที่นำหน้ามะเร็งเม็ดเลือดขาว

รวมถึง LDH ในซีรัมสูง ปัจจัยพยากรณ์โรคที่ค่อนข้างง่ายคือตัวแปรทางสัณฐานวิทยาโมโนบลาสต์ เม็ดเลือดแดงและเมก้าคาริโอบลาสต์นั้น รวมอยู่ในกลุ่มของการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี หลังยังรวมถึงผู้ป่วยทุกรายที่มีโรคดื้อยาใน 40 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยที่มีตัวแปร M2

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ เอชไอวี อธิบายเกี่ยวกับความเสียหายของไตในการติดเชื้อเอชไอวี