โรงเรียนวัดมะเฟือง

หมู่ที่ 7 บ้านวัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 2719187

ป้องกัน การระบาดโควิด

ป้องกัน การระบาดโควิด 6 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษาโรงเรียนวัดมะเฟือง

ป้องกันการระบาดโควิด