โรงเรียนวัดมะเฟือง

หมู่ที่ 7 บ้านวัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 2719187

ตลาดประชารัฐ

ตลาดประชารัฐ จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดมะเฟือง เป็นแนวทางการขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแบบยั่งยืน

ตลาดประชารัฐ

ตลาดประชารัฐ

ตลาดประชารัฐ