โรงเรียนวัดมะเฟือง

หมู่ที่ 7 บ้านวัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 2719187

ครอบครัว การสอนลูกให้รู้จักบทบาทและความสำคัญของครอบครัว

ครอบครัว ครอบครัวให้ความต้องการขั้นพื้นฐานแก่เด็กๆ และช่วยให้พวกเขาอยู่รอดในโลกนี้ นี่คือสถานที่ที่เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกรอบตัว และเรียนรู้ที่จะเข้าใจความรู้สึกของพวกเขา ออกเสียงคำแรกและก้าวแรกของพวกเขา นอกจากการเรียนรู้ที่จะใช้ความสามารถตามธรรมชาติแล้ว เด็กๆ ยังได้เรียนรู้และซึมซับคุณค่าของพ่อแม่ ระบบค่านิยมการรับรู้สัญชาตญาณและความเข้าใจโลก ทุกอย่างมาจากครอบครัว

เด็กๆ ควรรู้ว่าครอบครัวมีความสำคัญ และมีความสำคัญในชีวิตของพวกเขา พวกเขาควรรู้ว่า ในยามคับขันพวกเขาสามารถหันไปขอความช่วยเหลือจากครอบครัวได้ ความรู้นี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจในตนเอง และช่วยให้พวกเขาเผชิญสถานการณ์ที่ตึงเครียดอย่างสงบ และแน่วแน่

ความมั่นใจในตนเองและความรู้สึกปลอดภัย ช่วยให้พวกเขาเผชิญและเอาชนะความเป็นจริงของชีวิตได้ การพูดคุยกับเด็กๆ เกี่ยวกับบทบาทของครอบครัว และค่านิยมทางศีลธรรมของพ่อแม่ รวมถึงการสาธิตการปฏิบัติของพวกเขา เป็นวิธีหลักในการเปิดเผยให้เด็กๆ เห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวดของ ครอบครัว พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับความสำคัญในครอบครัว

1. ประวัติครอบครัว หากคุณนั่งถัดจากเด็กๆ แล้วเริ่มเล่าเรื่องราวครอบครัวของคุณให้พวกเขาฟัง มันอาจจะดูเป็นกิจกรรมที่น่าเบื่อสำหรับพวกเขา แทรกเรื่องราวเหล่านี้เข้าไปในบทสนทนาในชีวิตประจำวันจะดีกว่า ดังนั้นพวกเขาจะถูกฝากไว้ในความทรงจำของเด็กๆ อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

2. ความรักและความห่วงใย การศึกษาส่วนใหญ่ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสำคัญของความรัก และความเอาใจใส่ในการเลี้ยงลูก พ่อแม่ควรพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ลูกรู้สึกได้รับความรักการปกป้อง และความรัก เด็กที่ได้รับการปกป้องและเลี้ยงดูจากพ่อแม่ มักไม่ค่อยแสดงพฤติกรรมที่เป็นปัญหา และมีแนวโน้มที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ในการสนทนาทุกวันกับเด็กๆ ให้พูดบ่อยขึ้นเกี่ยวกับความรัก และความเสน่หาที่คุณมีต่อคนที่คุณรัก และการที่คุณทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในยามโศกเศร้าและมีความสุข

3. ความภักดี ความภักดีเป็นอีกหนึ่งคุณค่าที่สำคัญ ของครอบครัวที่สามารถสอนเด็กผ่านการสนทนา สิ่งสำคัญคือต้องสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าตัวน้อยว่า พวกเขามีความหมายมากสำหรับพ่อแม่และพี่น้อง และการให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอันดับแรกเป็นสิ่งสำคัญมาก ควรสอนเรื่องการอุทิศตนของเด็กๆ ต่อครอบครัวอย่างละเอียด และแนบเนียนในระหว่างการสนทนาในครอบครัว และในกิจการร่วมค้าต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญที่เด็กเรียนรู้ที่จะสนับสนุนสมาชิกในครอบครัวพี่น้องของพวกเขา

ครอบครัว

4. ความรับผิดชอบ เด็กต้องได้รับการสอนเรื่องความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมของครอบครัวด้วย พวกเขาจำเป็นต้องรู้ว่า พวกเขามีบทบาทสำคัญในชีวิตของครอบครัว ดังนั้นพวกเขาจึงต้องทำทุกอย่างที่พวกเขาขอให้ทำอย่างมีความรับผิดชอบ การสาธิตเชิงปฏิบัติให้เด็กเห็นถึงความสำคัญในครอบครัว และค่านิยมของครอบครัว

เด็กเล็กยังขาดความเข้าใจทางสังคม หรือความสามารถทางสังคม ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาเลียนแบบการกระทำของคนอื่น พวกเขามีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตามการกระทำของผู้ปกครองมากกว่าคำขอของพวกเขา ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่าง และแสดงคุณค่าของครอบครัวให้ลูกเห็นไม่ใช่ด้วยคำพูด แต่ด้วยการกระทำ

1. ให้ความสำคัญกับการสังสรรค์ในครอบครัว เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองให้ความสำคัญกับการสังสรรค์ในครอบครัว และงานเฉลิมฉลอง เมื่อเด็กๆ เห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับการพบปะสังสรรค์ของครอบครัวอย่างจริงจัง พวกเขาจะเรียนรู้ที่จะชื่นชมครอบครัวอย่างแท้จริงเช่นกัน นอกจากนี้ในกิจกรรมครอบครัว เด็กๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรัก และความห่วงใยที่สมาชิกในครอบครัวมีต่อกัน

2. เคารพผู้อื่น เพื่อปลูกฝังให้ลูกเคารพผู้อื่น พ่อแม่เองต้องเคารพผู้อื่นและลูกโดยเฉพาะ นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสอนเด็กๆ ให้เคารพและชื่นชมผู้อื่น เด็กๆ เรียนรู้ความเคารพไม่เพียง แต่จากพ่อแม่ของพวกเขา แต่จากสมาชิกในครอบครัวคนอื่น ๆ ดังนั้นพี่น้องควรแสดงความเคารพ และคำนึงถึงกันและกัน

3. อย่าลืมสิ่งเล็กน้อย เมื่อสอนเด็กๆ ถึงความสำคัญในครอบครัวและคุณค่าของครอบครัว สิ่งเล็กๆ น้อยๆ และมโนสาเร่ก็มีความสำคัญและมีความหมายเช่นกัน นี่คือเหตุผลที่คุณควรรวมนิสัยเล็กๆ น้อยๆ ไว้ในชีวิตประจำวันของคุณ ตัวอย่างเช่น ทำเครื่องหมายวันเกิดของสมาชิกทุกคนในครอบครัวในปฏิทิน ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆ เข้าใจว่า สิ่งที่น่ายินดีและน่าประหลาดใจนั้นสำคัญสำหรับคนที่คุณรักเพียงใด

4. สร้างประเพณีของครอบครัว ประเพณีและขนบธรรมเนียมเป็นวิธีที่ดีในการสอนเด็ก เกี่ยวกับค่านิยมที่สำคัญของครอบครัว ประเพณีของครอบครัวที่เน้นความสำคัญ และให้ความสำคัญกับสมาชิกในครอบครัวสำหรับความสำเร็จ และความสำเร็จช่วยให้เด็กๆ เข้าใจถึงความสำคัญของบุคคลอันเป็นที่รักแต่ละคน เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนให้ความสำคัญในขนบธรรมเนียม และประเพณีดังกล่าว เด็กๆ จึงเรียนรู้ที่จะชื่นชมคนที่พวกเขารัก และได้รับแรงบันดาลใจจากแบบอย่างของพวกเขา

5. ปล่อยให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำงานบ้าน เพื่อให้เด็กเข้าใจถึงความสำคัญในครอบครัว และค่านิยมของผู้ปกครองได้ดียิ่งขึ้น พวกเขาต้องทำงานบ้าน สิ่งนี้ช่วยเพิ่มความรู้สึกเป็นเจ้าของครอบครัว เมื่อมอบหมายงานบ้านให้กับเด็กๆ คุณควรเริ่มจากประเภทงานที่ง่ายกว่า แล้วจึงไปยังงานที่สำคัญและซับซ้อน ไม่ว่างานที่คุณมอบให้ลูกของคุณจะยากแค่ไหน คุณต้องอนุมัติและชมเชยพวกเขาสำหรับงานของพวกเขา

6. แสดงความรักต่อเด็กด้วยการกระทำ หมายเหตุ Love Notes เป็นวิธีปฏิบัติที่จะแสดงความรัก และความเสน่หาให้ลูกของคุณ ในโน้ต คุณสามารถเขียนคำสนับสนุนและชื่นชมได้ วางโน้ตไว้ในที่ที่เด็กสามารถหาเจอได้ง่าย สัมผัสร่างกาย เด็กๆ ชอบที่จะคลอเคลียและกอดพ่อแม่ของพวกเขา การสัมผัสทางกายเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอด และแสดงความรัก ความอบอุ่น และความเสน่หา การสัมผัสใดๆ จากการจูบไปจนถึงการกอด ช่วยแสดงออกถึงความรัก

บทความที่น่าสนใจ : ในอวกาศ การอธิบายเกี่ยวกับการนอนหลับในอวกาศเป็นไปได้อย่างไร