โรงเรียนวัดมะเฟือง

หมู่ที่ 7 บ้านวัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 2719187

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดมะเฟือง

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 4 5 9 1
อนุบาล 2 3 5 8 1
อนุบาล 3 5 9 14 1
รวมชั้นอนุบาล 12 19 31 3
ป.1 4 2 6 1
ป.2 3 6 9 1
ป.3 7 7 14 1
ป.4 6 3 9 1
ป.5 5 7 12 1
ป.6 4 5 9 1
รวมชั้นประถมศึกษา 29 30 59 6
รวมทั้งหมด 41 49 90 9