โรงเรียนวัดมะเฟือง

หมู่ที่ 7 บ้านวัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 2719187

การดูแล สุขภาพหัวใจและปกป้องหัวใจ

การดูแล

การดูแล สุขภาพหัวใจ เป็นโครงการที่เป็นระบบ และหลายปัจจัยในร่างกาย มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด กับสุขภาพของหัวใจ แม้ว่าเราจะไม่สามารถเปลี่ยนยีนของเรา เรายังสามารถใช้ความคิดริเริ่ม ใน”การดูแล”สุขภาพหัวใจ ที่เริ่มต้นจากการดำเนินชีวิตที่ สมาคมโรคหัวใจอเมริกัน ได้สรุปปัจจัยดังต่อไปนี้ ประการที่ส่งผลต่อสุขภาพหัวใจ หากคุณต้องการทราบวิธีการปกป้องสุขภาพหัวใจ อธิบายข้อมูลได้ดังนีั้

ไขมันในเลือด คอเลสเตอรอลในเลือด สามารถแบ่งออกเป็นคอเลสเตอรอลที่ดี และไม่ดีได้ คอเลสเตอรอลไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำ เป็นคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี ซึ่งอาจทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดแดงในหัวใจ และสมอง ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตาย หรือโรคหลอดเลือดสมองได้ คอเลสเตอรอลดี เป็นโคเลสเตอรอลชนิดไลโปโปรตีน ชนิดความหนาแน่นสูง ซึ่งดีต่อร่างกายในระดับหนึ่ง

การบริโภคคอเลสเตอรอล สามารถได้รับผ่านอาหาร เช่น เนื้อสัตว์ ไข่และนม คุณสามารถทราบระดับไขมันในเลือดของคุณได้จากการตรวจเลือด การรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ และการออกกำลังกายเป็นวิธีที่สำคัญ ในการปรับปรุงตัวบ่งชี้ระดับไขมันในเลือด ซึ่งสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีในเลือด และเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลที่ดีได้ หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับระดับไขมันในเลือด คุณควรปรึกษาแพทย์ให้ทันเวลา เพื่อรับคำแนะนำทางการแพทย์

อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก หมายถึง จำนวนการเต้นของหัวใจ ต่อนาที ในสภาวะตื่นตัว และไม่ได้ใช้งาน อัตราการเต้นของหัวใจที่ลดลง จะทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้น สำหรับคนส่วนใหญ่ อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก อยู่ที่ 60 ถึง 100 เป็นระดับปกติ การรักษารูปร่างไม่เพียงแต่ช่วยลด อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก แต่ยังช่วยลดความเสี่ยง ของการเสียชีวิตด้วย

จากการศึกษา พบว่า ผู้ที่มีอัตราการเต้นของหัวใจสูงกว่า มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูงกว่า ด้วยการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ หลังจากตื่นนอนตอนเช้า คุณจะได้รับอัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก ที่แม่นยำยิ่งขึ้น การออกกำลังกาย และรักษาอารมณ์ให้ผ่อนคลาย สามารถช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจได้

ความอดทนของระบบหัวใจ และหลอดเลือด ความอดทนของหัวใจและปอด หมายถึง ความสามารถของหัวใจและปอด ในการให้ออกซิเจนแก่กล้ามเนื้อ เพื่อการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง การออกกำลังกายแบบแอโรบิก เป็นวิธีที่สำคัญในการปรับปรุงความอดทน ของระบบหัวใจ และหลอดเลือด เมื่อเทียบกับคนที่มีความทนทาน ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดไม่ดี

คนที่มีความทนทาน ต่อระบบทางเดินหายใจแ ละหัวใจดี มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆน้อยลง เช่น ภาวะสมองเสื่อม โรคอัลไซเมอร์ และโรคเบาหวาน การออกกำลังกายแบบแอโรบิก เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ ในการปรับปรุงความอดทน ของระบบหัวใจและหลอดเลือด การออกกำลังกายแบบแอโรบิกทั้งหมด ที่สามารถเพิ่มความเร็วการหายใจ และอัตราการเต้นของหัวใจ

เช่น การวิ่ง การปั่นจักรยาน การเต้นฯลฯ สามารถช่วยเพิ่มความอดทน ของระบบหัวใจและหลอดเลือด หากไม่มีการออกกำลังกายเป็นเวลานาน ให้เริ่มด้วยการออกกำลังกายแบบเข้มข้นต่ำ แล้วค่อยๆเพิ่มความเข้มข้น ของการออกกำลังกายความดันโลหิต ความดันโลหิตสูงเรียกว่านักฆ่าเงียบ เพราะมักไม่มีอาการชัดเจน และผู้ป่วยมักจะเพิกเฉย ต่อปัญหาความดันโลหิตของตนเอง

อย่างไรก็ตาม เมื่อความดันโลหิต ไม่สามารถควบคุมได้ จะช่วยเพิ่มความเสี่ยงของกล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคหลอดเลือดสมอง และภาวะหัวใจล้มเหลว ดังนั้นการทำความเข้าใจสถานะ ความดันโลหิตของคุณ จึงมีความสำคัญต่อสุขภาพของหัวใจ โดยปกติ คุณควรให้ความสำคัญ กับค่าความดันโลหิตของคุณ และทำความเข้าใจสาเหตุ ที่ทำให้ความดันโลหิตของคุณสูงขึ้น

น้ำตาลในเลือด การรับประทานอาหารในแต่ละวัน อาจทำให้ดัชนีน้ำตาลในเลือดผันผวนได้ น้ำตาลในเลือดสูงหรือต่ำเกินไป เป็นอันตรายต่อร่างกาย และก่อให้เกิดความเสียหาย ต่ออวัยวะสำคัญ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ กับระดับน้ำตาลในเลือด โรคเบาหวานประเภทสอง มักเกี่ยวข้องกับโรคอ้วน และการขาดการออกกำลังกาย ดังนั้น การควบคุมอาหาร และเพิ่มการออกกำลังกาย จึงเป็นประโยชน์ในการรักษาระดับน้ำตาล ในเลือดให้คงที่ อาหารไขมันต่ำ น้ำตาลต่ำ และเกลือต่ำ สามารถช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือด ให้คงที่ได้

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ   ➠  โควิด 19 และโซเชียลมีเดียการเรียนรู้ชีวิตส่วนตัวของผู้อื่น