โรงเรียนวัดมะเฟือง

หมู่ที่ 7 บ้านวัดมะเฟือง ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

081 2719187

โรงเรียนวัดมะเฟือง

นางสาวอลิษา สวัสดิวงศ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดมะเฟือง

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนวัดมะเฟือง

โรงเรียนวัดมะเฟือง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2475 โดยพระครูแดง โอภาโส เจ้าอาวาสวัดมะเฟือง ในสมัยนั้นเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งขึ้น โดยจัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนวัด มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อสั่งสอนศิษย์วัด ที่ผู้ปกครองนำมาฝากให้ศึกษา
เล่าเรียน เนื่องจากโรงเรียนประชาบาลในขณะนั้นในตำบลนากะชะมีเพียงโรงเรียนเดียว คือ โรงเรียนวัดควนมะปริง เด็กในบริเวณนี้ไม่สามารถเดินทางไปเล่าเรียนได้เนื่องจากความกันดารและห่างไกล ผู้ปกครองจึงนำเด็กมาฝากให้เป็นศิษย์วัดเพื่อให้ได้ศึกษาเล่าเรียนเมื่อจัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนวัดแล้วผู้ปกครองนำเด็กมาฝากให้ศึกษาเล่าเรียนมากขึ้น พระครูแดง โอภาโส และพระทับ บุปผโก เป็นครูสอน อุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ พระครูแดง โอภาโส เป็นผู้จัดหามาเองทั้งหมด ใช้ศาลาวัดเป็นสถานที่เล่าเรียน

ต่อมาเมื่อพระธรรมวโรดม เจ้าคณะล่องหนใต้ได้มีดำริให้จัดตั้งโรงเรียนวัดขึ้นทั่วประเทศ โรงเรียนนี้จึงได้เป็นโรงเรียนวัดที่ถูกต้อง ได้เปิดทำการสอนเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2475 ให้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนวัดมะเฟือง” โดยมีพระภิกษุ และสามเณรจำนวน 3 รูป เป็นครูสอน เปิดสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรที่นำมาใช้เป็นหลักสูตรโรงเรียนวัด โดยมีสาระสำคัญพอสรุปได้ดังนี้

1. หลักสูตรและประมวลการสอนถือตามของกระทรวงธรรมการ

2. หลักการสอนเน้นไปในทางศีลธรรม

3. การแต่งกายไม่มีระเบียบบังคับ

4. ปิดเรียนในวันพระและวันถัดไปอีก 1 วัน

5. การปิดเรียนพิเศษปิดตามเหตุการณ์ต่างๆ

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2477 โรงเรียนวัด ได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนประชาบาล เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนประชาบาลตำบลนากะชะ 2 (วัดมะเฟือง)” ทางราชการได้แต่งตั้งนายเพิ่ม ไม้เรียง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้แต่งตั้งพระครูแดง โอภาโส เป็นครูสอน รวมครูที่ได้รับแต่งตั้ง 2 ตำแหน่ง มีนักเรียนทั้งหมด 192 คน การจัดการเรียนการสอน ใช้ระเบียบและหลักสูตรของโรงเรียนประชาบาล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 1 ตุลาคม 2507 ทางราชการได้เปลี่ยนสังกัดโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย งานด้านวิชาการยังเป็นหน้าที่ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ งานด้านการจัดการ การบริหาร และงานด้านอื่นๆ เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 ตุลาคม 2517 ทางราชการได้โอนโรงเรียนจากสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ทางราชการได้โอนโรงเรียนจากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

ปัจจุบันได้เปิดสอน 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา โดยมีนายปชานนท์ ชนะราวี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

คำขวัญ

เรียนดี มีคุณธรรม นำชุมชน

ปรัชญา

เมชาวี อตตโน วฒฑนํ : การศึกษาย่อมนำความเจริญมาสู่ตน

อักษรย่อชื่อโรงเรียน

“ว.ฟ.”

นานาสาระ

การออกกำลังกายสำหรับผู้หญิง ในแต่ละกลุ่มอายุ

การออกกำลังกายสำหรับผู้หญิง ปัจจุบันมีผู้หญิงเข้าร่วมกีฬา และฟิตเนสมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ผู้หญิงส่วนใหญ่ ไม่ทราบว่ากีฬาประเภทใด เหมาะสมกับพวกเขามากกว่ากัน ในความเป็นจริง คนแต่ละวัย มีวิธีการสร้างร่างกายที่สมบูรณ์แบบแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น เด็กผู้หญิงอายุ 12-18ปี เหมาะกับการปีนเขากระโดดเชือก และกีฬาบอล ส่วนผู้หญิงอายุ 18-30ปี เหมาะกับการออกกำลังกายแบบแอโรบิคทุกประเภท

1. ผู้หญิงอายุ 12-18ปี ในวัยนี้กำลังอยู่ในช่วงของการเติบโตอย่างแข็งแรง และเป็นช่วงทองของความสูง และพัฒนาการประเภทของร่างกาย ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ กับการเจริญเติบโตของกระดูก และความหนาแน่นของกระดูก วิธีการออกกำลังกาย มีข้อห้ามไม่มากเกินไป ซึ่งเหมาะสมที่สุดสำหรับทุกคน การออกกำลังกายรอบๆ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกีฬาประเภทต่างๆ ทางที่ดีควรมีเวลาออกกำลังกาย 60-90นาทีต่อวัน การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ในวัยหนุ่มสาวและการพัฒนาการออกกำลังกาย การรับประทานอาหารการทำงาน และการพักผ่อนที่ดี สามารถสะสมทุนทางสุขภาพ สำหรับชีวิตในอนาคต ประเภทกีฬาที่เหมาะสม ปีนเขา กระโดดเชือก กีฬาบอล

คำแนะนำในการออกกำลังกาย นอกเหนือจากการหลีกเลี่ยง การออกกำลังกายที่หนักหน่วงเช่น การวิ่งและการเล่นบอล ในช่วงมีประจำเดือน เด็กสาวยังไม่ควรออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มความดันในช่องท้อง เพื่อไม่ให้เลือดไหลเวียนในอุ้งเชิงกรานเร็วขึ้น ทำให้เกิดอาการปวดประจำเดือน หรือมีประจำเดือน

2. อายุ 18-30ปี ในขั้นตอนนี้ การทำงานของร่างกายของผู้หญิง อยู่ในช่วงรุ่งเรือง และเป็นขั้นตอนที่สมบูรณ์แบบ สำหรับการปั้นร่างกาย อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ถือเป็นช่วงที่มีการพัฒนาของเซลล์ไขมันมากที่สุด โดยไม่ได้ตั้งใจจำนวนรอบเอวรอบสะโพก และรอบขาจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้หญิงในวัยนี้ จึงต้องให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษารูปร่างที่ดี มิฉะนั้นจะต้องใช้ความพยายามมากขึ้น ในการลดน้ำหนัก และรูปร่างหลังจากอายุ 35ปี คุณสามารถออกกำลังกายได้ 4-6ครั้งต่อสัปดาห์ โดยควรมากกว่า 60นาทีในแต่ละครั้ง

เลือกการออกกำลังกายแบบแอโรบิคที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกาย และสร้างรูปร่างด้วยการฝึกความแข็งแรงแบบไม่ใช้ออกซิเจน เน้นการออกกำลังกาย หน้าอกหลังเอวและหน้าท้องต้นแขนต้นขาและก้น เพื่อให้ได้รูปทรงที่สวยงาม แนะนำให้ใช้ชุดชั้นในกีฬาที่เหมาะสม เมื่อออกกำลังกาย และให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อต่อทั้งหมด อย่าฝึกวิ่งและโยคะมากเกินไป เพื่อไม่ให้เจ็บข้อเข่า และกระดูกสันหลัง

3. อายุ 30-40ปี แม้ว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ในวัย 30ปี จะยังมีสภาพร่างกายที่ดี แต่รูปร่างก็เปลี่ยนไป เนื่องจากพฤติกรรมการทำงานการรับประทานอาหาร และการใช้ชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังคลอด ไขมันบางส่วนจะค่อยๆ สะสมอยู่ใต้ผิวหนัง ดังนั้นผู้หญิงในวัย 30ปี ควรมีสัดส่วนของกล้ามเนื้อโครงร่าง ผ่านการฝึกออกกำลังกายทางวิทยาศาสตร์ เร่งการเผาผลาญขั้นพื้นฐานของตนเอง และป้องกันการสะสมของไขมัน เลือกการออกกำลังกายแบบแอโรบิคเช่น การเดินเร็ว

และการกระโดด เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกาย และการประสานงาน และสร้างรูปร่างของคุณ ด้วยการฝึกความแข็งแรงแบบไม่ใช้ออกซิเจน เน้นการออกกำลังกายในช่วงเจริญพันธุ์ คุณสามารถทำแบบฝึกหัดบางอย่าง เพื่อบรรเทาอาการบวมของแขนขาด้านล่างได้เช่น การเดินช้าๆ ยกสะโพกและยกขาตรงจุด หลังคลอดผู้หญิงจะมีหน้าท้อง ควรเน้นการออกกำลังกายช่วงเอวและหน้าท้อง หลังการลดไขมันในร่างกาย และการฝึกการสร้างหุ่น และฝึกแบบแอโรบิค

รวมทั้งแบบไม่ใช้ออกซิเจนและการปรับรูปร่าง นอกจากนี้การออกกำลังกายแบบแอโรบิคที่มีความเข้มข้นปานกลาง และขนาดเล็ก ยังสามารถฝึกกล้ามเนื้อโครงร่าง และความยืดหยุ่นช่วยให้ร่างกายฟื้นตัว การออกกำลังกายที่มาก จะทำให้เกิดความเหนื่อยล้า โดยไม่จำเป็น คุณควรฝึกอย่างสม่ำเสมอ 4ถึง 5ครั้งต่อสัปดาห์แต่ละครั้ง ประมาณ 60-90นาที

4. อายุ 40-48ปี เมื่ออายุ 40ปี ผู้หญิงหลายคนจะเริ่มรู้สึกมีความสุข กระดูกเริ่มสูญเสียความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้ออ่อนแอลง และบางครั้งข้อต่อจะส่งเสียงดัง ซึ่งอาจเป็นตัวการก่อให้เกิดปัญหาข้อต่อ ออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อมากขึ้น ร่วมมือกับการฝึกเอ็น และข้อต่อที่มีประสิทธิภาพเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่อออกกำลังกายกลางแจ้งมากขึ้น และมักจะได้รับแสงแดด เพื่อช่วยในการดูดซึมแคลเซียม การฝึกความแข็งแรงน้ำหนักเบาเทนนิส รวมถึงระบบมืออาชีพต่างๆ และการฝึกอบรมการสร้างร่างกายที่มีคำแนะนำ ทำการวอร์มอัพให้เพียงพอ ใส่ใจกับอาหารทางวิทยาศาสตร์ เพื่อป้องกันโรคอ้วน

5. อายุ 48-55ปี การทำงานของรังไข่ของผู้หญิง วัยหมดประจำเดือนจะค่อยๆ ลดลงและการหลั่งฮอร์โมนเอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรนในร่างกายจะลดลงเรื่อยๆ โดยมักจะมีอารมณ์และหงุดหงิด และความแข็งแรงทางร่างกายพลังงานและความสามารถในการปรับตัวจะลดลง การออกกำลังกายที่เหมาะสม เกมบอล การฝึกอุปกรณ์ไทชิ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพการเดินเร็ว ความแข็งแรงทางร่างกายความอดทน และความไวของผู้คนล้วนดีขึ้นเรื่อยๆ

และควรออกกำลังกายทีละขั้น อวัยวะภายใน และกิจกรรมการทำงานของมนุษย์ ก็จำเป็นต้องมีกระบวนการปรับตัวเช่นกัน เราไม่ควรเร่งรีบ เพื่อความสำเร็จ และไม่ควรทำให้เหนื่อยล้ามากเกินไปในปริมาณที่เหมาะสม

6. หลังจากอายุ 55ปี กล้ามเนื้อกระดูก ความอดทนของระบบทางเดินหายใจ การทำงานของแขนขา และความต้านทานต่อโรคของสตรีสูงอายุจะแย่ลง โปรแกรมการออกกำลังกายที่ดีที่สุดคือ การปรับปรุงการทำงานของหัวใจ และปอดแบบแอโรบิคทั้งร่างกาย ในวัยนี้ร่างกายมักจะแข็งขึ้น ดังนั้นคุณอาจเพิ่มการฝึกความยืดหยุ่นได้เช่นกัน นอกจากนี้ควรทำแบบฝึกหัดบริเวณไหล่ เพื่อป้องกันและรักษาโรคไหล่

ข่าวประชาสัมพันธ์